Giỏ hàng
Hotline:

Kẹp giấy ghi chú

Trang chủ  >  Sản phẩm  >  QUÀ TẶNG ĐÁP LỄ  >  Kẹp giấy ghi chú
Kẹp giấy hình xe đạp mini
Code: HWPCA014
Giá: 20,000 đ/hộp
Kẹp giấy hình chiếc sừng
Code: HWPCA013
Giá: 21,000 đ/hộp
Kẹp giấy hình thuyền buồm mini...
Code: HWPCA010
Giá: 19,000 đ/hộp
Kẹp giấy note hình chú voi
Code: HWPCA008
Giá: 24,000 đ/hộp
Đế giữ note hình đàn piano
Code: HWPCA007
Giá: 21,000 đ/hộp
Kẹp giấy hình đèn đường
Code: HWPCA001
Giá: 23,000 đ/hộp
Kẹp giấy hình chậu cây
Code: HWPCA012
Giá: 23,000 đ/hộp
Kẹp giấy hình chậu cây
Code: HWPCA005
Giá: 23,000 đ/hộp